Garsoniere pentru Balta Sărată


În cadrul rectificării pozitive a bugetului local pentru anul în curs, au fost făcute o serie de repartizări de sume necesare pentru dezvoltarea municipiului. Astfel, lista de investiţii a suferit unele modificări, cea mai importantă referindu-se la Studiul de fezabilitate pentru un bloc cu 50 de garsoniere – locuinţe sociale, alternativă la proiectul de achiziţionare a unor module care să fie ocupate de locatarii barăcilor din cartierul Balta Sărată, dar care nu ar fi asigurat confortul şi un cadru elegant pentru chiriaşi. În acest context, din fondurile prevăzute pentru achiziţionarea modulelor sau chiar cu o sumă uşor mai mare, urmează să fie ridicat un bloc de garsoniere. (C. Senco)