După ce părea că s-au limpezit, La Zăvoi s-au tuburat, din nou, apele 1


Recent, la Zăvoi a avut loc o întâlnire între fostul primar al comunei, Antonie Bunei, viceprimarul Ion Scorobete şi reprezentanţi ai Prefecturii Caraş-Severin, la care a fost prezent şi investitorul timişorean Romeo Dunca. Discuţiile au avut ca subiect ocuparea, de către Antonie Bunei, a funcţiei de primar, şi predarea, de către viceprimar, a cheilor de la biroul lui Antonie Bunei şi a ştampilelor, care sunt atribuţia primarului. Ion Scorobete a refuzat să facă acest lucru, spunând că nu predă nimic fără un înscris de la Prefectură, depunând, în schimb, o Sesizare la această instituţie. (S. Berger)

Joia trecută, la sediul Primăriei din Zăvoi a avut loc o întâlnire între fostul primar Antonie Bunei, viceprimarul Ion Scorobete, reprezentanţi ai Prefecturii Caraş-Severin şi omul de afaceri timişorean Romeo Dunca. S-a pus în discuţie situaţia ocupării, de către Antonie Bunei, a funcţiei de primar al comunei, respectiv predarea de către viceprimar a cheilor de la biroul primarului şi a ştampilelor care sunt în atribuţia primarului. Ion Scorobete a refuzat, însă, să predea lucrurile amintinte, deoarece procurorii DNA i-au recomandat să nu îl favorizeze pe Bunei să intre în contact cu martorii din Dosarul Nr. 2651/115/2010, aceştia fiind o bună parte din angajaţii Primăriei Zăvoi, Romeo Dunca şi mulţi consilieri locali. „Eu nu vreau să favorizez întâlnirea directă sau indirectă a lui Antonie Bunei cu martorii. Prefer să merg în contencios administrativ, decât să merg iar la DNA. Aşa că, fără un înscris de la Prefectura Caraş-Severin, eu nu predau nimic“, a spus Ion Scorobete.

Cei prezenţi au fost de acord că suspendarea primarului Bunei a luat sfârşit ca urmare a încetării măsurii arestării preventive, începând cu data de 16 noiembrie 2010, deşi, după spusele viceprimarului, „nicio autoritate publică nu a trimis Primăriei Zăvoi vreo înştiinţare despre această măsură“. Ion Scorobete a mai spus că „dl Bunei nu şi-a exercitat, în mod nejustificat, mandatul de primar timp de mai mult de 45 de zile consecutiv, neexercitând niciuna dintre atribuţiile specifice acestei funcţii“.

Reprezentanţii Instituţiei Prefectului – judeţul Caraş-Severin şi-au menţinut punctul de vedere cu privire la preluarea de către Antonie Bunei a funcţiei de primar, exprimat în Adresele pe care această instituţie le-a transmis lui Antonie Bunei şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara (nr. 4/5319/19.03.2010 şi respectiv nr. 3171/04.01.2011), în sensul că Antonie Bunei este îndrituit, prin efectul legii, să îşi reia funcţia de primar, ca urmare a încetării măsurii arestării preventive dispusă de instanţa judecătorească.

Omul de afaceri timişorean Romeo Dunca a precizat că „în situaţia în care viceprimarul Scorobete va favoriza întoarcerea lui Antonie Bunei în funcţia în care deciziile luate vizavi de dezvoltarea turistică prupusă de SC Dunca Imobiliare vor putea fi influenţate de acesta, îmi rezerv dreptul de a chema în judecată Primăria, Consiliul local, comuna şi personal pe viceprimar, inclusiv Prefectura Caraş-Severin, considerând că există un conflict de interese între Antonie Bunei şi funcţia de primar a acestuia, vizavi de persoana mea ca administrator al societăţii şi ca martor denunţător. Conflictul este suficient de mare pentru a pune în pericol realizarea investiţiilor“.

Referitor la nepredarea cheilor şi a ştampilelor de către viceprimar, Antonie Bunei a spus că este o încălcare a dreptului său de a-şi relua atribuţiile funcţiei de primar al Zăvoiului. Legat de venirea la serviciu, acesta a precizat: „Eu am depus o Adresă prin care am arătat că biroul îmi este încuiat şi nu am ştampile. Începând din data de 24 decembrie 2010, mi-am manifestat intenţia de a veni la serviciu, conformându-mă la program. Deşi am venit zilnic, nu mi s-a pus la dispoziţie să semnez condica. În plus, primarul niciodată nu a fost menţionat în condica de prezenţă. În data de 9 decembrie 2010, dl. prim-procuror al DNA, Schiffbeck Tamaş, a arătat că este de acord cu reluarea activităţii mele de primar“. Vizavi de investiţiile omului de afaceri timişorean Romeo Dunca în zonă – respectiv pârtia de pe Nedeea, pe Muntele Mic –, Antonie Bunei a spus că nu se va opune acestora, iar Dunca se va bucura de tot sprijinul lui.

În cursul zilei de vineri, 14 ianuarie, conducerea Primăriei Zăvoi, prin viceprimarul Ion Scorobete, a depus o Sesizare la Prefectura Caraş-Severin, cu privire la existenţa situaţiei de încetare a mandatului de primar al comunei Zăvoi pentru Antonie Bunei, ca urmare a neexercitării de către acesta, în mod nejustificat, a mandatului timp de cel puţin 45 de zile consecutiv, aşa cum se menţionează la art. 69, alin. (2) litera b) din Legea administraţiei publice locale Nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În respectivul document se arată, printre altele, că: ,,În data de 14.12.2010, Antonie Bunei a depus la Consiliul Local al comunei Zăvoi o Adresă, înregistrată la Primăria Zăvoi sub nr. 7203/14.12.2010, prin care a adus la cunoştinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa Guvernului Nr. 80/2003, intenţia de efectuare a concediului legal de odihnă pe anii 2009-2010, în total 37 de zile lucrătoare, începând cu data depunerii respectivei înştiinţări. La cererea sus-menţionată a fost anexată Adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Caraş-Severin Nr. 4/15319/03.12.2010, transmisă lui Antonie Bunei.

În data de 21.12.2010, Antonie Bunei a depus la Primăria comunei Zăvoi două Adrese, cea cu nr. 7313/21.12.2010, prin care aducea la cunoştinţa Primăriei şi Consiliului Local Zăvoi intenţia de a-şi planifica concediul de odihnă pentru anii 2010 şi 2011 în lunile ianuarie şi februarie ale anului 2011, şi cea cu nr. 7312/21.12.2010, prin care acesta a solicitat concediu fără plată, şi respectiv concediu de odihnă, pentru perioada 16.11.2010 – 14.12.2010.

În data de 23.12.2010, Antonie Bunei a depus la Primăria comunei Zăvoi Adresa cu nr. 7340/23.12.2010, prin care aducea la cunoştinţa instituţiei faptul că, începând cu data de 24.12.2010, se va prezenta la serviciu. […] Începând cu data de 24.12.2010, Antonie Bunei a fost prezent în incinta Primăriei comunei Zăvoi, fără însă a exercita niciuna dintre atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului, aşa cum sunt acestea definite la art. 63 din Legea administraţiei publice locale Nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

De acum, zarurile sunt în mâna Prefecturii…

Sonia BERGER