Consiliul local hotărăşte…


În cadrul şedinţei din luna ianuarie, consilierii locali caransebeşeni au votat mai multe proiecte de hotărâre, printre care se numără şi cele referitoare la acordarea de personalitate juridică noului Serviciu Public „Întreţinere şi reabilitare“ din cadrul municipalităţii, precum şi declararea zonei „Mihail Halici“ de interes public, pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a Caransebeşului.

De asemenea, aleşii locali au aprobat aplicarea ratei inflaţiei, de 4,95 la sută, pentru chiria terenurilor ce aparţin municipiului, pe care sunt amplasate chioşcuri, garaje, panouri publicitare şi terase, pentru închirierea tonetelor de flori sau pentru participarea cu amplasamente comerciale la diferitele evenimente culturale organizate de municipalitate.

Tot în cadrul ultimei şedinţe, s-a hotărât prelungirea parteneriatului dintre administraţia locală şi Asociaţia „Caritas”, pentru derularea proiectului „Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu“, prin care municipalitatea suportă suma de 9.628 de lei, reprezentând contravaloarea anuală a salariilor pentru un asistent medical şi un îngrijitor de bătrâni la domiciliu. (B. Naum)