Caraş-Severinul, un judeţ bătrân şi bolnav?


În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, s-a arătat că, la nivelul Casei Judeţene de Pensii au fost înregistrate în cursul anului 2016 un număr total de 32.000 de solicitări, din care 3.222 au fost cereri de înscriere la pensie. De asemenea, au fost puse în plată un număr de 6.815 decizii de pensionare, inclusiv prin reducerea vârstei de pensionare, datorită perioadelor lucrate în grupe superioare de muncă, raportat la dispoziţiile Legii Nr. 155/2015, și de recalculare pensie.

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în evidenţa Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin se află toţi pensionarii care au domiciliul în judeţ, care beneficiază de prestaţii de asigurări sociale constând în pensii. Astfel, la data de 31 decembrie 2016, numărul total al pensionarilor/beneficiarilor  (PAS+ţărani+legi speciale) a fost de 80.596, compus din pensii pentru limită de vârstă şi anticipate – 52.082, pensia medie fiind de 1.133 de lei, din care pensii pentru limită de vârstă 50.879 şi pensii anticipate 1.203, din care simple – 245 şi parţiale – 958; pensii de boală-invaliditate – 10.312, pensia medie fiind de 659 de lei, din care pensii de invaliditate gradul I – 810, pensii de invaliditate gradul II – 4.554 şi pensii de invaliditate gradul III – 4.948; pensii de urmaşi: 11.187, pensia medie fiind de 518 lei; pensii în domeniul agriculturii (ţărani) – 2.034.

În acelaşi document s-a specificat că numărul total al solicitărilor de pensie comunitară de către lucrătorii migranţi, înregistrat la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, este de 8.366, după cum urmează: Austria 738, Belgia 12, Bulgaria 3, Canada 17, Cehia 154, Croaţia 33, Danemarca, Finlanda şi Elveţia 2, Franţa 59, Germania 6.236, Grecia 17, Irlanda 3, Israel, Moldova, Norvegia,Olanda, Slovacia 1, Italia 103, Luxemburg 5, Polonia 3, Portugalia 13, S.U.A. 2, Spania 363, Suedia 52, Ungaria 64.

Bianca METEŞ