Campanie de curăţenie permanentă la Băuţar


Conform unei Hotărâri aprobate în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Local Băuţar, în perioada 1 martie-31 decembrie se desfăşoară în comună ,,Campania de curăţenie permanentă”. Astfel, agenţii economici de pe raza localităţii au obligaţia: să efectueze lucrări de întreţinere şi curăţare a clădirilor aflate în proprietate sau folosinţă, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de aceştia; să asigure igiena la imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; să depoziteze corespunzător reziduurile industriale şi materialele refolosibile; să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe terenurile pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; să procure şi să monteze în faţa unităţilor containere de tip pubelă, pentru deşeuri menajere, material plastic, hârtie şi sticlă (colectare selectivă); să încheie contracte cu Serviciul Public de Salubrizare sau cu firme autorizate de colectare a deşeurilor menajere sau industriale.

De asemenea, cetăţenii comunei au obligaţia, dacă situaţia o impune: să întreţină şi să cureţe locuinţele pe care le au în proprietate sau în chirie, anexele gospodăreşti, precum şi împrejmuirile acestora; să cureţe faţadele locuinţelor şi ale altor construcţii amplasate la frontul stradal, să le tencuiască şi să lezugrăvească; să finalizeze construcţiile începute în baza autorizaţiilor de construire eliberate de primar, în condiţiile şi termenele acestora; să menţină curăţenia pe drumurile publice şi spaţiile din dreptul gospodăriei fiecăruia; să depoziteze reziduurile menajere şi gunoaiele numai în locurile special amenajate de autorităţile publice locale; să cureţe mijloacele de transport, la intrarea acestora pe drumurile publice; să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localitate; să solicite aprobarea depozitării materialelor pe terenul aparţinând domeniului public.

Sonia BERGER