Căminul Cultural din Maciova, renovat


Primarul Daniel Boambeş este interesat de renovarea şi înfrumuseţarea tuturor obiectivelor culturale de pe raza comunei Constantin Daicoviciu, finalizând recent şi renovarea Căminului Cultural Maciova. Investiţia însumează lucrările de renovare a sălii festive, schimbarea acoperişului din ţiglă cu tablă Lindab, schimbarea tâmplăriei din lemn cu PVC, precum şi renovarea exterioară.

Căminul cultural are în dotare o anexă (spaţiu pentru bucătărie), pentru care conducerea administraţiei locale speră că în anul 2010 va găsi posibilitatea de a o renova şi dota cu materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a diferitelor activităţi culturale organizate în incinta Căminului cultural. (S. Berger)