Birou Executiv la AJF Caraş-Severin


Vineri, 15 ianuarie, la Reşiţa a avut loc şedinţa Biroului Executiv al AJF Caraş-Severin. În cadrul acesteia, s-a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Caraş-Severin pentru ziua de luni, 22 februarie, ora 11, la restaurantul Capitol din Reşiţa. Printre principalele puncte care vor figura pe ordinea de zi se numără cele privind:

 • Prezentarea raportului Biroului Executiv privind activitatea pe perioada scursă

de la ultima Adunare Generală;

 • Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a

acestuia;

 • Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin

vot;

 • Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului de venituri

şi cheltuieli pentru anul 2010;

 • Alegerea preşedintelui AJF Caraş-Severin;

 • Alegerea vicepreşedinţilor AJF Caraş-Severin;

 • Confirmarea validităţii adunărilor de alegeri desfăşurate pentru desemnarea

membrilor Biroului Executiv (un reprezentant al cluburilor din Liga a IV-a şi un reprezentant al cluburilor din Liga a V-a);

 • Alegerea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Cenzori;

 • Aprobarea persoanelor ce urmează să ocupe funcţiile de secretar general şi

trezorier;

 • Admiterea, suspendarea şi/sau excluderea unor membri ai AJF Caraş-

Severin;

 • Propunerile pentru candidaţii la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi

(făcute de membrii afiliaţi ai AJF şi însoţite de acordul scris al candidatului) se vor depune la Secretariatul AJF Caraş-Severin până cel târziu vineri, 12 februarie, ora 12.

Luni, 15 februarie, va avea loc şedinţa de Birou Executiv pentru validarea candidaturilor.

Sorin ROGOZ