APDRP creează o reţea de multiplicatori de informaţii


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), a demarat în 11 martie campania naţională de informare a reprezentanţilor societăţii civile pentru multiplicarea informaţiilor despre accesarea şi derularea finanţărilor europene pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

Campania se va derula în perioada martie – august 2014, sub denumirea Euro AgriculturaReţeaua Naţională a Multiplicatorilor de Informaţii despre PNDR, având ca slogan „Împreună creştem satul românesc”.

Organizată pentru prezentarea implementării Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2013 şi ca etapă de pregătire pentru PNDR 2020, campania are ca obiectiv diseminarea şi multiplicarea eficientă a informaţiilor şi a mesajelor despre finanţările europene nerambursabile acordate pentru agricultură şi dezvoltare rurală. De asemenea, campania APDRP îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea percepţiei generale privind programele de finanţare pentru dezvoltare rurală şi să încurajeze o cât mai bună înţelegere a conceptului de activitate economică derulată la standarde europene.

Ne dorim ca informaţiile privind derularea proiectelor finanţate prin PNDR în exerciţiul financiar 2007 – 2013 să fie o sursă de inspiraţie pentru următorul PNDR. Plecând de la ideea că exemplul concret este cel mai bun mijloc de comunicare, campania va prezenta proiecte care pot fi considerate exemple de bună practică în accesarea şi derularea fondurilor europene. În acelaşi timp, considerând deosebit de importantă asigurarea egalităţii de şanse în accesarea fondurilor, construim un sistem performant de informare a beneficiarilor PNDR, dar şi a viitorilor potenţiali beneficiari. Iar acest sistem este Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţii privind PNDR, formată din reprezentanţi ai societăţii civile care pot transmite în mod eficient informaţiile către toate persoanele interesate de obţinerea banilor pe care Uniunea Europeană îi acordă pentru dezvoltarea mediului rural. Credem că este foarte important să încurajăm multiplicarea informaţiilor corecte, clare, concise despre accesarea şi derularea fondurilor europene”, a declarat David Eugen Popescu, Directorul General al APDRP.

Principala activitate pe care se va concentra noul proiect APDRP va fi cea de creare a unei reţele naţionale ce va cuprinde peste 2.000 de multiplicatori de informaţii din toate judeţele ţării. Aceştia vor fi selectaţi şi pregătiţi pentru a putea transmite către publicul larg informaţiile generale şi specifice despre modalitatea şi condiţiile de accesare şi utilizare corectă a fondurilor europene disponibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Selecţia multiplicatorilor va fi făcută pe baza experienţei pe care aceştia o demonstrează în activităţile de comunicare cu publicul larg şi mai ales în comunicarea privind fondurile europene, dar şi pe baza potenţialului lor de multiplicare a informaţiei.

Plecând de la acest obiectiv, pentru desemnarea multiplicatorilor vor fi luate în considerare asociaţii, patronate şi cooperative de profil, ONG-uri reprezentative, Grupuri de Acţiune Locală (GAL), centre de documentare europeană, centre de informare EuropeDirect, asociaţii studenţeşti, organizaţii active în zona rurală etc.

Prima etapă a campaniei va consta într-un proces de comunicare, demonstrativ şi interactiv, organizat cu multiplicatorii de informaţii, proces în care proiectele finanţate prin PNDR vor fi folosite ca sursă principală de documentare. Sunt prevăzute în acest scop vizite exemplificative la peste 850 de proiecte care au primit sprijin nerambursabil prin PNDR în România, dar şi în alte ţări ale Uniunii Europene.

Din cei peste 2.000 de multiplicatori naţionali, în funcţie de performanţele obţinute în multiplicarea informaţiilor, 60 vor fi selectaţi să participe la vizitele exemplificative organizate în afara ţării. Proiectele care vor fi vizitate vor fi alese având drept criterii exemplul pe care îl oferă acestea şi diversitatea activităţilor finanţate”, a mai menţionat David Eugen Popescu.

Multiplicatorii care aderă la reţeaua nou creată trebuie să conceapă un plan de lucru şi să organizeze, pe baza informaţiilor primite despre procedura de accesare şi derulare a finanţărilor europene, mai multe acţiuni de comunicare pentru locuitorii din mediul rural (conferinţe tematice, întâlniri de informare despre PNDR, puncte de informare în cadrul târgurilor regionale, prezentarea unor proiecte identificate ca exemple de bună practică în presa locală, prezentări despre PNDR susţinute în cadrul evenimentelor etc.).

Tot în cadrul acestei campanii va fi lansată o platformă web (www.euroagricultura.ro) care va servi ca sursă de informare pentru multiplicatori, dar şi pentru publicul larg. Platforma online de informare va include atât informaţii utile pentru activitatea curentă a multiplicatorilor, cât şi prezentări ale celor mai reuşite activităţi de comunicare dezvoltate în reţea şi ale celor mai activi şi eficienţi multiplicatori, se arată într-un comunicat primit la redacţie din partea APDRP.

Mădălina DOMAN