Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


MUNICIPIUL CARANSEBEŞ, titular al proiectului „AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE MUNICIPIUL CARANSEBEŞ, JUD. CARAŞ-SEVERIN”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE MUNICIPIUL CARANSEBEŞ, JUD. CARAŞ-SEVERIN”, amplasat în extravilanul Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 08.00 – 16.30, şi vineri, între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 13 FEBRUARIE 2012.

Afişat la sediul Primăriei Caransebeş la data de 9 FEBRUARIE 2012