ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


Comuna Copăcele, titular al Proiectului: „Reabilitare şi modernizare străzi, sat Ruginosu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru Proiectul „Reabilitare şi modernizare străzi, sat Ruginosu”, propus a fi amplasat în comuna Copăcele.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30, şi vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 15 noiembrie.