ANUNŢ PUBLIC


AVRAMESCU ADRIANA, cu domiciliul în localitatea OŢELU ROŞU, strada CLOŞCA, nr. 15, titular al „PLANULUI URBANISTIC ZONAL: CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ REGIM P+M ŞI ÎMPREJMUIRE – OŢELU ROŞU, EXTRAVILAN”.

Anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a PUZ, respectiv depunerea lui în vederea declanşării etapei de încadrare pentru obţinerea Avizului de mediu.

Informaţiile privind prevederile planului PUZ propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30, şi vineri, între orele 08:00 – 14:00, la sediul Primăriei OŢELU ROŞU, la domiciliul beneficiarului: localitatea OŢELU ROŞU, strada CLOŞCA, nr. 15, şi la amplasamentul investiţiei: OŢELU ROŞU, sat MAL, extravilan, NR. TOP. 321, în zilele de luni – vineri, între orele 08:00 – 16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.