A N U N Ţ NEGOCIERE DIRECTĂ


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Caransebeş Nr. 259/28.09.2006 şi Nr. 184/03.09.2009, se va organiza în data de 5 martie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere directă cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului evidenţiat în CF nr. 867 Jupa, cu nr. top. 106/2/2 – teren lângă apă, în suprafaţă de 45.000 mp, cu destinaţia balastieră, aflat în proprietatea privată a municipiului Caransebeş – Comunitatea Izlazului Urbarial.

Cererile de înscriere la negociere se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 5 martie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negociere, în sumă de 100 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 5 martie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.