A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Pentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. Caransebeş Nr. 86/19.04.2011 şi HCL Nr. 195/31.07.2012, se va organiza în data de 18 octombrie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea a 54 de loturi în cartierul Valea Cenchii.

Lista acestora, suprafeţele, amplasamentele, cât şi preţurile, pot fi consultate la Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, loturile fiind cuprinse în Proiectul de parcelare, scara 1:2880, anexă a Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 18 octombrie 2012, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 18 octombrie 2012, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.