A N U N Ţ L I C I T A Ţ I EPentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. Caransebeş Nr. 86/19.04.2011, se va organiza în data de 18 mai 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea a 54 de loturi în cartierul Valea Cenchii.

Lista acestora, suprafeţele, amplasamentele, precum şi preţurile, pot fi consultate la SPADPP Caransebeş, loturile fiind cuprinse în Proiectul de parcelare, scara 1:2880, anexă a Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al SPADPP Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 18 mai 2012, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 10 lei, se achită la casieria SPADPP Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 18 mai 2012, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.