A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 144/29.06.2010, se va organiza în data de 28 iulie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 22.000 mp, ce va fi obţinut prin dezmembrare din terenul cu nr. top. 2865/2/a/1/b, proprietatea municipiului Caransebeş; parcelelor în suprafaţă totală de 47.500 mp, ce vor fi obţinute prin dezmembrare din terenul cu nr. top. 2865/2/a/1/b, proprietatea municipiului Caransebeş; terenului în suprafaţă de 28.500 mp, ce va fi obţinut prin dezmembrare din terenul cu nr. top. 931/3, proprietatea municipiului Caransebeş; terenuri ce vor fi utilizate pentru lucrări de curăţare, defrişare arbuşti, buruieni şi plante dăunătoare, realizarea de planeitate pe aceste terenuri şi amenajarea parcelelor prin depunerea unui strat de pământ vegetal, la aceeaşi cotă de nivel, conform HCL Nr. 144/29.06.2010.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 28 iulie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 28 iulie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.