A N U N Ţ


În data de 12 august 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, se va organiza, în temeiul HCL Nr. 55/31.03.2010, negociere directă în cadrul licitaţiei publice deschise, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea unui amplasament chioşc alimentar în suprafaţă de 4 mp, situat în curtea Grupului Şcolar Industrial Construcţii de Maşini, conform schiţei anexate Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la negociere directă, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 12 august 2010, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor documentelor).

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare negocierii directe, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 12 august 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.