A N U N Ţ


UAT Comuna Ezeriş anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru SECTORUL CADASTRAL 24 din UAT Ezeriş, începând cu data afişării 15.08.2019, pe o perioadă de 60 de zile (calendaristice), data de sfârşit a publicării fiind 14.10.2019, la sediul Comunei Ezeriş, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare Nr. 7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul Comunei Ezeriş şi pe site-ul ANCPI.
Primar
RUSU IOAN