1,9 milioane de euro pentru producătorii din sectorul pomicolAgenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide, în perioada 30 iunie – 30 septembrie a.c., prima sesiune de depunere a Cererilor de finanțare din 2020 pentru Submăsura 9.1a – „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Fondurile disponibile pentru finanțarea proiectelor din această sesiune se ridică la 1.985.644 de euro.
Pot obține finanțare prin Submăsura 9.1a grupurile de producători din sectorul pomicol constituite conform legislației specifice în vigoare, care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect. De asemenea, grupurile de producători trebuie să se încadreze în definiția IMM-urilor și să fie recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014.
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate (VPC) în primii 5 ani de la recunoaștere. Suma maximă acordată este de 100.000 euro/an.
Depunerea Cererilor de finanțare pentru Submăsura 9.1a – „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului. Termenul-limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 9.1a este 30 septembrie a.c.
Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții de fonduri nerambursabile au la dispoziție Ghidul solicitantului, care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, www.afir.info., la secțiunea „Investiții PNDR” – Sectorul pomicol, în pagina dedicată Submăsurii 9.1a.
Geanina LUCA