În 11 septembrie va suna clopoţelul


Şcolile, pregătite între satisfăcător şi binişor
În cadrul recentei şedinţe a Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin, a fost prezentată o informare privind pregătirea unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vederea deschiderii în condiţii optime a anului şcolar 2017-2018.
Astfel, luni, 11 septembrie, în cele 124 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică și în cele cinci unități de învățământ private din județul Caraș-Severin vor începe cursurile noului an școlar.
În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean, din 12 ianuarie a.c., s-a acordat avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar pentru anul școlar următor. Până în prezent, au fost primite la ISJ Caraș-Severin Hotărârile de Consiliu Local pentru rețeaua școlară de la majoritatea unităților administrativ-teritoriale. Nu au fost adoptate asemenea acte normative în 12 localități.
La începutul lunii august, a fost reactualizată situația existentă la nivelul județului în ceea ce privește infrastructura școlară. Astfel, referitor la starea sălilor de clasă, în 82,72% din situații starea este bună, iar în 14,1% din situații este satisfăcătoare.
În ceea ce privește mobilierul școlar, s-ar impune investiții permanente pentru asigurarea unor condiții optime procesului didactic. Din centralizarea datelor provenite din rețeaua școlară, reiese că în 25% din școlile din județ starea mobilierului este satisfăcătoare. Situația este nesatisfăcătoare în grădinițele din mediu rural (2,5%).
Din perspectiva asigurării condițiilor igienico-sanitare, 99 din cele 124 de unități de învățământ cu personalitate juridică oferă condiții bune, iar în altele 24 condițiile sunt satisfăcătoare. Starea grupurilor sanitare este nesatisfăcătoare în o serie de școli arondate, din mediul rural, cu număr relativ mic de elevi.
Ponderea preșcolarilor/elevilor care nu pot beneficia de condiții optime igienico-sanitare este de 1,68%.
Analiza situației sălilor de sport relevă faptul că în 68% din cazuri condițiile sunt bune, existând însă și 16% din săli care asigură condiții nesatisfăcătoare.
În anul școlar 2017-2018, va fi necesară realizarea transportului elevilor cu microbuzele școlare. Din datele centralizate de la școli reiese că starea acestora este bună în 71,26% din cazuri, satisfăcătoare – 17,24%, iar în 11,5% din cazuri nesatisfăcătoare.
S-a mai solicitat unităților școlare să realizeze o apreciere a condițiilor de siguranță în curtea școlilor, dar și în proximitatea ei. Conducerile instituțiilor de învățământ consideră că în 75% din școli condițiile sunt bune, și în 24% satisfăcătoare.
În conformitate cu prevederile Legii 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 33/ 2001 privind acordarea de rechizite şcolare elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, pentru anul şcolar 2017-2018 vor fi achiziţionate pachete cu rechizite şcolare, astfel: 400 pachete pentru clasa pregătitoare, 510 pentru clasa I, 1.071 pentru clasele II-IV, 1.321pentru clasele V-VII, şi 499 pentru clasa a VIII-a. De asemenea, vor fi distribuite și cele 1.099 de pachete cu rechizite școlare recepționate deja și aflate în stoc.
Referitor la situația autorizaţiei de funcționare, ultimele date existente la Inspectoratul Școlar Județean arată că în Caraș-Severin există 447 de unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 128 în mediul urban şi 319 în mediul rural. Astfel, dintre cele 232 de grădiniţe, 71 în mediul urban şi 161 în mediul rural, deţin autorizaţie de funcţionare 186, respectiv 67 în oraşe şi 119 în comune şi sate. În ceea ce priveşte şcolile primare şi gimnaziale, din totalul de 180, deţin autorizaţii 152 (26 din 29 în mediul urban şi 126 din 151 în mediul rural), iar în cazul liceelor, colegiilor, şcolilor postliceale şi celor destinate învăţământului special, toate cele 35 deţin asemenea autorizaţie (28 în mediul urban şi 7 în mediul rural).
Bianca METEŞ