Va creşte un parc cu copaci lângă Centură


În cadrul unei recente şedinţe a Consiliului Local Caransebeş, în sală au fost prezenţi şi câţiva membri ai Clubului Impact Vox. Printre proiectele de hotărâre care au fost discutate, s-a aflat şi cel referitor la atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de cinci ani, a unei parcele de teren de două hectare, Fundaţiei Noi Orizonturi. Pe această suprafaţă degradată, situată în apropierea Şoselei de centură a municipiului, tinerii de la Impact Vox al Colegiului Naţional „C.D. Loga” urmează să planteze copaci şi să amenajeze un parc dendrologic, în cadrul Proiectului naţional de Service Learning.

Spaţiul va fi completat anual, îngrădit, întreţinut şi monitorizat de membrii clubului şi alţi parteneri de proiect. De asemenea, fiecare copac plantat va fi însoţit de plachete pe care vor fi inscripţionate denumirea pomului şi descrierea personalizată a absolventului, prin această acţiune urmărindu-se ca, pe viitor, această zonă să fie extinsă şi să devină un parc cu potenţial turistic pentru oraş.

Mădălina DOMAN