Modificări legislative cu privire la activitatea de avizare/autorizare pe linie de securitate şi siguranţă la incendiu


 

Pentru asigurarea climatului de securitate şi siguranţă a cetăţenilor, vă informăm că a fost publicată Hotărârea Guvernului României Nr. 19/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului Nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 44/20.01.2014, care intră în vigoare în 30 de zile de la publicare, ne-a informat lt. Adriana Marghescu, ofiţer relaţii publice în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin.

Ce sunt avizele de securitate la incendiu?

Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise de către Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale clădirilor sau spaţiilor amenajate în clădiri.

Avizele de securitate la incendiu se emit înainte de începerea lucrărilor de execuţie la construcţiile noi, precum şi la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente.

Ce sunt autorizaţiile de securitate la incendiu?

Certificarea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la instalaţii se face prin autorizaţia de securitate, în urma verificărilor în teren şi a documentelor. Autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale instalaţiilor, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitatea la incendiu.

Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la finalizarea lucrărilor de execuţie la construcţiile noi, la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente.

Care sunt categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării
pe linia securităţii la incendiu?

Sunt categoriile de construcţii şi amenajări aprobate prin Hotărârea de Guvern precizată mai sus. Odată cu intrarea în vigoare a noului act legislativ apar şi o serie de modificări şi completări ale categoriilor de construcţii la care este obligatorie avizarea/autorizarea pe linia securităţii la incendiu.

Cele mai frecvente categorii de construcţii la care se execută investiţii şi la care au apărut modificări şi completări în ceea ce priveşte obligativitatea avizării/autorizării pe linia securităţii la incendiu:

  • clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, noutatea constând în faptul că va fi obligatorie avizarea/autorizarea pentru cele cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp, faţă de 600 mp cât era înainte; în cazul spaţiilor amenajate în clădiri de locuit colective având destinaţia de comerţ va fi obligatorie avizarea/autorizarea pentru cele cu aria desfăşurată mai mare de 50 mp, faţă de vechile prevederi, când era indiferent de suprafaţă.

  • construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai mult de 3 camere sau 6 locuri pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, mini-hoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat şi camere de închiriat, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora, înainte avizarea/autorizarea fiind necesară indiferent de numărul de locuri;

  • clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 400 mp, înainte fiind exceptate doar cabinetele medicale individuale.

Din cauza faptului că, în ultima perioadă, s-au produs o serie de incendii la mansardele/supraetajările clădirilor de locuit colective, ca urmare a folosirii materialelor de construcţii neconforme în satisfacerea cerinţei esenţiale securitate la incendiu şi care nu asigură stabilitatea la incendiu a elementelor portante pe o perioadă determinată de timp, făcând imposibilă evacuarea în condiţii de siguranţă a utilizatorilor, a fost necesară introducerea obligativităţii avizării/autorizării pe linia securităţii la incendiu şi la „clădirile de locuit colective, noi sau existente, cu regim de înălţime egal sau mai mare de P+3E, la care se amenajează sau se realizează mansarde sau supraetajări”, ne-a mai informat lt. Adriana Marghescu.

Modificările şi completările aduse de noua Hotărâre de Guvern au avut în vedere alinierea la practica internaţională care vizează reducerea numărului de evenimente rezultate din incendii. Astfel, s-a avut în vedere extinderea sferei categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu, detalierea unor situaţii insuficient explicitate şi corelarea prevederilor Hotărârii de Guvern cu dispoziţiile reglementărilor tehnice în vigoare referitoare la proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor.

B


Bogdan NAUM