„Educaţie pentru dezvoltare durabilă”, la Băuțar


Sâmbătă, 6 iunie, Biblioteca Comunală Băuțar a găzduit cea de a III-a ediţie a Simpozionului „Educaţie pentru dezvoltare durabilă”.

Sesiunea de referate şi lucrări științifice se integrează în demersurile Proiectului Didactica Internaţional, ediţia a XXIV-a, 2015, cu tema-impuls ,,Dezvoltarea dimensiunii europene a educației prin curriculum-ul școlar”.

Referatele de anul acesta au avut următoarele teme: Identitatea națională și identitatea europeană; Banatul – provocări trecute și viitoare; Prezentatea unor „opționale” (excursii, mese rotunde, dezbateri despre semnificația unor obiective întâlnite – muzee, monumente istorice, rezervații naturale, case memoriale etc.); Legende, tradiții, obiceiuri, sau prezentarea unui costum popular autentic (elemente specifice anumitor zone).

Deschiderea Simpozionului a avut loc la ora 10 cu primirea invitaţilor la Biblioteca Comunală Băuțar, moment urmat de mesajele de salut din partea oficialităților şi prezentarea lucrărilor.

La această ediție au fost înscrise 39 de referate, dintre care merită amintite câteva. Astfel, îl remarcăm pe cel al domnului Emil Mateiaș (plecat în urmă cu 35 de ani în Germania), despre organizarea unei „Tabere de creație”, în luna august 2014, care a cuprins, între altele, vizitarea „Muzeului de Mineralogie Estetică” a cunoscutului colecționar Constantin Gruescu (azi în vârstă de 92 de ani) din Ocna de Fier, împreună cu un grup de elevi de la Liceul Bănățean Oțelu Roșu. Prezentarea lucrării a fost făcută de prof. Ramona Bogdan. Prof. Avram Boța a susţinut comunicarea ,,Nunta la Preveciori”, în care a prezentat obiceiul nunții și tradițiile legate de aceasta, dat fiind faptul că satul Prevecior a făcut parte, în trecut, din județul Hunedoara, iar zona tradițional face parte din platoul Ținutului Pădurenilor, prezentând elemente specifice numai acesteia și care o deosebesc de restul tradițiilor Banatului Montan. Conf. dr. Marcu Mihail Deleanu a prezentat volumul ,,Memorial etnofolcloric”, o carte de studii, note și bibliografii utile în cercetarea etnografică și lingvistică a tezaurului culturii populare, lucrare necesară studenților și cercetătorilor folclorului popular. A urmat apoi prof. Ingrid Soldan, de la Școala Gimnazială „Ștefan Velovan” Rusca Montană, cu o prezentare a acestei localități. Pr. Romulus Frîncu a susţinut lucrarea ,,Legendele Băuțarului”, în care a prezentat unele momente zbuciumate din trecutul comunei ce au dat naștere unor legende, care astăzi riscă să fie date uitării.

Scopul activităţilor a fost o dezvoltare durabilă, prin cultivarea sentimentelor de respect şi de dragoste faţă de tradiții, prin incluziune socială prin promovarea valorilor naţionale, în cadrul unor activităţi extrașcolare (cultural-artistice, excursii, vizite etc.).

Aceste lucrări vor fi publicate într-un CD cu ISBN al manifestării, iar cele mai reprezentative în revista „Şcoala caraş-severineană”, a Casei Corpului Didactic, ce se va edita cu ocazia Seminarului Didactica Internaţional, ediţia a XXIV-a, 2015.

Organizatorii Seminarului au fost Şcoala Gimnazială Băuţar, în colaborare cu Primăria localităţii, Composesoratul din Bucova şi Composesoratele din Băuţar.

Bianca METEŞ