Anunt privind organizarea licitației publice deschise cu preselecție


Primăria Comunei Bucoșnița, cu sediul în Bucoșnița, nr. 154, reprezentată legal de primar, organizează licitație deschisă cu preselecție de oferte scrise, în plic închis, pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, în data de 19.01.2021, ora 10, la sediul Primăriei.
Volumul de masă lemnoasă pe picior, din fondul forestier al comunei, care este scos la licitație, este de 474 m3 lemn, din speciile:
– fag – 429 m3;
– conifere-Douglas – 3 m3;
– conifere-molid – 42 m3,
conform A.P.V. Nr. 633/2019, Nr. 632/2019, Nr. 629/2019, eliberate de Ocolul Silvic Valea Bistrei.
Au dreptul să participe la licitație numai agenții economici atestați pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că dispun de mijloacele materiale și financiare, perecum și de forță de muncă specializată.
Documentația de atribuire, Caietul de sarcini se pot procura de la sediul Primăriei Comunei Bucoșnița, contra sumei de 1.000 lei. Garanția de participare la licitație este de 7.066 lei. Taxa de participare, după preselecție oferte, este de 5% din valoarea de începere a licitației.
Data-limită de depunere a ofertelor este 14.01.2021, ora 16.
Preselecția agenților economici înscriși la licitație se va face în data de 15.01.2021, începând cu ora 10, la sediul Primăriei Comunei Bucoșnița.
Relații şi informații suplimenatre se pot obține la sediul Primăriei din Bucoșnița, nr. 154, și la: telefon 0255/519400, fax 0255/519423; e-mail: primaria_bucosnita@yahoo.com.
PRIMAR
SURU VICHENTE