ANUNŢ NEGOCIERE


Întrucât la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 51/29.02.2008, se va organiza în data de 4 aprilie 2013, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea loturilor nr. 28-39, situate în satul aparţinător Jupa, cu destinaţia de construire case familiale, proprietatea Statului Român, cuprinse în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, scara 1:1000, anexă a Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la negociere se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 4 aprilie 2013, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negociere, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 4 aprilie 2013, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).