Amenzi mai mari pentru păşunatul ilegal


Valoarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum şi a altor taxe, dar şi a sancţiunilor percepute pentru nerespectarea accesului şi păşunatului animalelor pe păşunea municipiului, au fost indexate. Eliberarea unui Ordin al prefectului costă 6 lei/an, iar închirierea terenului arabil se taxează cu 2 lei/mp/an, în cazul fâneţelor taxa este de 1 leu pentru fiecare metru pătrat pe an, la care se adaugă o taxă suplimentară de 50 de lei pentru fiecare parcelă.

Totodată, au fost modificate şi valorile sancţiunilor. Astfel, folosirea păşunii fără a depune cerere anticipată şi nedeclararea zonei de păşunat se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 şi 600 de lei, iar pentru păşunatul în alte zone decât cele declarate se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 100 şi 700 de lei. De asemenea, vor fi sancţionaţi cei care nu respectă interdicţia de a circula cu efectivele de animale din alte localităţi pe terenurile aflate în proprietatea locuitorilor şi a unităţilor publice, aceştia riscând amenzi cuprinse între 400 şi 700 de lei.

Şi circulaţia turmelor pe străzile centrale şi cu circulaţie intensă, pe spaţiile verzi, în parcuri şi zone de agrement se pedepseşte, amenda în aceste cazuri fiind cuprinsă între 600 şi 1.000 de lei. Sancţiuni cuprinse între 400 şi 700 lei pot fi aplicate şi pentru refuzul de a prezenta organelor de drept actele de proprietate şi certificatul sanitar-veterinar pentru turmele aflate în transhumanţă care traversează municipiul, iar ocuparea abuzivă a terenurilor din islaz sau deteriorarea acestora se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.000 de lei. De precizat că accesul animalelor pe păşunea municipiului se face la cererea scrisă a fiecărui deţinător de animale cu declararea zonei în care păşunează. Termenul-limită pentru depunerea cererilor expiră în data de 30 iunie.

Carmen SENCO