,,Acţiunea a reuşit cum nu mă aşteptam de bine”


Interviu cu prof. univ. dr. Dumitru Jompan, pe marginea celei de a XXVIII-a ediţii a Festivalului Corurilor pentru Copii şi Tineret ,,Timotei Popovici”

  • Domnule profesor Jompan, iată, au trecut câteva zile de la evenimentul mediatizat de săptămânalul nostru, şi anume cea de a XXVIII-a ediţie a Festivalului Corurilor pentru Copii şi Tineret ,,Timotei Popovici”. Gândind la emoţiile care presupun că v-au stăpânit înainte, atunci şi după festival, ce ne puteţi spune acum?
  • Adevărat, am fost bântuit de felurite emoţii, căci, aşa cum ştiţi, atât dumneavoastră cât şi cititorii săptămânalului ,,Caraş-Severinul în 7 zile”, recenta ediţie a debutat cu piedici pe care nu doresc să le reamintesc. În general, acţiunea a reuşit cum nu mă aşteptam de bine şi, pentru a folosi un calificativ de care astăzi se face mult uz, aş spune că a fost o ediţie ,,super”.
  • V-aş ruga să detaliaţi puţin cele trei momente mai importante ale zilei de 10 iunie.
  • Cu deosebită plăcere. Primul moment, programat prin înţelegere cu Doru Dinu Glăvan, directorul Radioului Regional Reşiţa, a fost Parastasul în memoria celui comemorat, muzicianul Timotei Popovici. Momentul s-a consumat la Parohia Ortodoxă cu Hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din Reşiţa, acolo unde s-a desfăşurat, de altfel, întreaga manifestare, de către preotul stavrofor Petru Berbentea, însoţit de încă patru feţe bisericeşti, între care şi Ion Dumitraşcu, din parohia Tincova, locul de baştină al muzicianului. Răspunsurile de la strana bisericii, un lăcaş de cult somptuos şi bine gospodărit, au fost date de Corala Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Şaguna” din Sibiu. Ca organizator al acestui festival, am trăit cu emoţie acel moment, în mirosul de tămâie şi frumoasele armonii corale, alături de invitaţii şi de credincioşii acestei parohii.
  • Cititorii noştri deja cunosc tema celei de-a doua secvenţe a acţiunii iniţiate de dv. sub patronajul Consiliului Judeţean şi al Radioului Regional Reşiţa, şi anume Simpozionul ,,In memoriam Timotei Popovici”. Suntem interesaţi să aflăm cum a decurs acest moment…
  • Într-un spaţiu special amenajat de părintele paroh Petru Berbentea, în imediata apropiere a bisericii mai sus pomenite, s-au întâlnit câţiva cercetători – preoţi, dirijori, profesori, muzicologi –, admiratori şi iubitori ai creaţiei compozitorului şi muzicianului tincovean. Astfel, de la Braşov ne-a onorat cu prezenţa cunoscutul dirijor prof. univ. dr. Nicolae Bica (originar din Teregova), din Sibiu, oraşul în care Timotei Popovici a activat aproape jumătate de veac, au venit pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian şi pr. conf. univ. dr. Sorin Dobre, din Lugoj – dr. Constantin Tufan Stan, din Tincova – pr. Ioan Dumitraşcu, iar din Marga – subsemnatul. Din motive de sănătate, prof. univ. dr. Constantin Catrina a trimis comunicarea, care a fost prezentată de Doru Dinu Glăvan. Comunicările au fost făcute pe un fond muzical cu un montaj din creaţia corală a celui aniversat şi bine cunoscut în acelaşi timp. Absenţa profesorilor de muzică din judeţ şi din oraşul de reşedinţă – excepţie a făcut prof. Aurelia Mureşan, din Oraviţa – a lăsat un gust amar muzicienilor prezenţi, personalităţi ale artei sonore contemporane din România, şi a ridicat câteva semne de întrebare pentru organizatori, în sensul că a fost vorba de cunoaşterea peste măsură ori necunoaşterea personalităţii artistice a lui Timotei Popovici, sau poate dezinteresul pentru mişcarea corală din propriile unităţi de învăţământ, să fi pus stăpânire pe mintea şi sufletul colegilor noştri, ori poate grevele din această perioadă le-au influenţat gândirea şi simţirea. În fine, concertul coral propriu-zis a încheiat ce-a de a XXVIII-a ediţie a festivalului care a debutat la Marga, în anul 1982, unde nu a mai primit slobozenie să se reîntoarcă, aşa precum un muzeu care, la un moment dat, nu şi-a mai găsit locul la el acasă. În Sala ,,Lira” a Liceului de Artă ,,Sabin Păutza” s-au adunat melomanii, reşiţenii, să ,,guste” dulcile şi suavele armonii corale ale celor mai frumoase glasuri de copii şi tineri. Concertul s-a deschis, pentru a XXVIII-a oară, cu imnul ,,Înfloresc grădinele”, cântec compus de Timotei Popovici, fredonat de toţi copiii României născuţi în secolul XX şi începutul mileniului III. După cele două versuri intonate de cele cinci coruri reunite: ,,Ah! De ce n-am zece vieţi/ Să te cânt, natură!”, dr. ing. Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului Judeţean, a adresat un cuvânt de bun-venit celor prezenţi şi de succes participanţilor la realizarea acestui act artistic. Cele cinci formaţii corale reprezentative din Orăştie, Reşiţa, Sibiu, Timişoara şi Petroşniţa au valorificat scenic un repertoriu bogat, variat şi predilect, în ideea promovării creaţiei corale a compozitorului Timotei Popovici. Prestaţia fiecărui cor s-a situat la înalte cote artistice interpretative.
  • Ce intenţionaţi, domnule profesor, pentru ediţia a XXIX-a a festivalului?
  • Intenţionez ca, eu, cetăţeanul simplu, nu de onoare, al comunei Marga, căci această calitate, cum bine ştiţi, am pierdut-o, mai bine-zis am refuzat-o pentru că nu am vrut să mă ploconesc în faţa foştilor mei elevi ca să accepte, spre binele şi prestigiul pierdut al comunei, readucerea acasă a festivalului, ,,fiului rătăcitor”, doresc, aşadar, ca următoarele ediţii ale festivalului să se desfăşoare în centrul de judeţ, să fie publicate într-un volum lucrările Simpozionului ,,In memoriam Timotei Popovici”, cu ajutorul directorului Radio Reşiţa, mai vreau dublarea numărului de coruri, respectiv la manifestare să participe cel puţin zece, şi mai doresc organizarea, ca de fiecare dată, a unui simpozion pe o temă muzicală la care, vă spun sincer, încă nu m-am gândit.