A N U N Ţ privind organizarea licitaţiei publice deschise cu preselecţie


A N U N Ţ

privind organizarea licitaţiei publice deschise cu preselecţie

Comuna Bucoşniţa, prin Primăria comunei Bucoşniţa cu sediul în comuna Bucoşniţa, sat Bucoşniţa, nr. 154, jud. Caraş-Severin, cod fiscal 3227645, telefon/fax 0255/519400, reprezentată legal prin dl. Suru Vichente, primarul comunei Bucoşniţa, organizează licitaţie deschisă cu preselecţie şi ofertă scrisă în plic închis, pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, în data de 18.02.2013, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Bucoşniţa.

Au dreptul sa participe la licitaţie numai agenţii economici atestaţi pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că dispun de mijloacele materiale şi financiare necesare, precum şi de forţa de muncă specializată.

Preselecţia agenţilor economici înscrişi la licitaţie se va face în data de 15.02.2013, începând cu ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Bucoşniţa.

Volumul de masă lemnoasă care se licitează este de 613 m3 lemn pe picior din speciile răşinoase, foioase, quercinee, diverse tari şi diverse moi, ce se găsesc situate în cuprinsul Unităţii Amenajistice 3A, conform Actului de Punere în Valoare (APV) Nr. 727/15.09.2012, întocmit de Ocolul Silvic Băuţar, pentru tăieri progresive pe o suprafaţă de 23,60 ha pe raza comunei Bucoşniţa.

Caietul de sarcini, precum şi alte informaţii privind masa lemnoasă se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Bucoşniţa sau la telefon/fax 0255/519400.

Primarul comunei Bucoşniţa,

SURU VICHENTE