A N U N Ţ L I C I T A Ţ I EPentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 143/29.06.2010, se va organiza în data de 17 august 2010, ora 15, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului înscris în CF nr. 30916 Caransebeş, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 15001 Caransebeş, cu nr. top. 4687/36/20/3/7/31/2/2/95, nr. cadastral 1401 – lotul nr. 95, cu destinaţia Casă familială de 251 mp.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 17 august 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 17 august 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.