Zilele Forestierului din România


În zilele de 4 şi 5 septembrie va avea loc la Poiana Braşov evenimentul dedicat Zilelor Forestierului din România, în organizarea Asociaţiei Forestierilor din România – ASFOR, în colaborare cu Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – FSLIL.

Evenimentul este legat de o tradiţie mai veche, prin care este marcat începutul anului forestier, care are loc la 1 septembrie. Sărbătoarea este dedicată celor care prin activitatea lor slujesc pădurea prin aplicarea operaţiunilor de exploatare şi valorificare a masei lemnoase, în conformitate cu tratamentele impuse de regimul silvic, astfel încât să i se asigure acesteia dezvoltarea de care are nevoie, iar una din cele mai importante resurse ale globului – lemnul – să fie transformată în bunuri de larg consum şi cu folosinţă îndelungată.

Momentul cel mai dinamic al manifestărilor îl va reprezenta întrecerea mânuitorilor de fierăstrău mecanic, utilajul prin folosirea căruia se fac în pădure intervenţiile de care aceasta are nevoie. Întrecerile vor avea loc pe Pajiştea Hotelului Alpin, în data de 4 septembrie, începând cu ora 14.30, şi se vor desfăşura în conformitate cu Regulamentul internaţional al unei competiţii profesional-sportive, la care România a avut un campion mondial la proba de doborâre din cadrul Campionatului Mondial din anul 1994, de la Poiana Braşov, în persoana lui Babătă Vasile, care va participa şi de această dată. Vor participa alături de el cei mai buni mânuitori ai fierăstrăului din România, selectaţi prin probe preliminarii.

ASFOR şi FSLIL vor acorda premii primilor trei clasaţi la fiecare din cele patru probe care se vor desfăşura, respectiv: proba de cunoaştere a fierăstrăului mecanic; proba de curăţare de crăci a unui buştean; proba de tăiere combinată; proba de tăiere de precizie. Toate aceste probe se execută contratimp.

Acest eveniment va fi, de asemenea, un prilej de întâlnire al reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor care activează în domeniul forestier, ocazie cu care vor fi din nou puse în discuţie problemele actuale ale domeniului, respectiv Codul Silvic şi actele subsecvente menite să conducă la atestarea riguroasă a agenţilor economici care au dreptul de a efectua lucrări de exploatare a lemnului, la elaborarea unui regulament unitar de vânzare a masei lemnoase şi de urmărire a circulaţiei materialului lemnos în vederea combaterii tăierilor ilegale şi pentru o mai bună valorificare a unei resurse naturale regenerabile, care poate asigura o valoare adăugată mai mare şi crearea de locuri de muncă, de care este atâta nevoie.

A doua zi, 5 septembrie, va avea loc, la ora 10.00, la Hotel Alpin din Poiana Braşov, o conferinţă de presă la care va participa doamna Ministru Doina Adriana PANĂ.

Conferinţa de presă va fi urmată de o şedinţă festivă la care vor participa agenţi economici din exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului, reprezentanţi ai Ministerului, ai Regiei Naţionale a Pădurilor, ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, ai Universităţii Transilvania Braşov şi ai altor organizaţii neguvernamentale implicate în domeniul forestier.

În cadrul acestei festivităţi va fi acordat titlul de Membru de onoare al Asociaţiei Forestierilor din România – ASFOR unor personalităţi cu activitate marcantă în domeniul forestier.

Nicolae Ţucunel

Preşedinte al Asociaţiei Forestierilor din România – ASFOR