Vârsta a treia, sprijinită în Caraş-SeverinÎn cadrul recentei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au prezentat o informare privind beneficiarii de venit minim garantat din rândul persoanelor vârstnice, în cursul anului 2020 și în primul semestru al acestui an.
La nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin, atât în cursul anului 2020, cât și în semestrul I al anului în curs, s-a asigurat protecție socială persoanelor vârstnice, sub diferite forme, conform prevederilor legale în vigoare, prin acordarea venitului minim garantat și a ajutorului pentru încălzirea locuinței.
În condițiile Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile și persoanele singure au dreptul să primească un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Valorile indemnizației sunt stabilite, în funcție de indicatorul social de referinţă, al cărui cuantum este de 500 de lei, astfel: 142 de lei pentru persoana singură, 255 de lei pentru familiile formate din două persoane, 357 de lei pentru familiile formate din trei persoane, 442 de lei pentru familiile formate din patru persoane, 527 de lei pentru familiile formate din cinci persoane, şi 36,5 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.
În raport se mai arată că, în ceea ce privește acordarea venitului minim garantat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, la sfârșitul anului 2020, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin se aflau un număr mediu de 1.995 de beneficiari, respectiv 688 de persoane singure (475 femei și 213 bărbați) şi 117 familii beneficiare de ajutor social care au în componență persoane vârstnice.
Suma plătită pentru persoanele vârstnice singure și pentru familiile care au în componență persoane vârstnice, în anul 2020, a fost de 1.563.192 lei dintr-un total de 5.593.170 lei, plătit pentru beneficiarii de ajutor social, reprezentând 27,95%.
Dintre beneficiarii de ajutor social cu vârsta de peste 60 de ani, înregistraţi la data de 30 iunie a.c., în număr mediu de 1.981 de titulari/lună, 688 au fost persoane singure (466 femei și 222 bărbați) şi 110 au fost familii beneficiare de ajutor social care au în componență persoane vârstnice.
Suma plătită pentru persoanele vârstnice singure și pentru familiile care au în componență persoane vârstnice, pe semestrul I al anului 2021, a fost de 763.082 lei, dintr-un total de 2.783.559 lei, plătit pentru beneficiarii de ajutor social, reprezentând 27,41%.
Conform legii, beneficiarii de ajutor social sunt asigurații Sistemului național de sănătate și beneficiază de asigurare fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
În ceea ce priveşte ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acesta este o măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat, destinată consumatorilor vulnerabili cu un venit mediu lunar de 750 lei/membru, şi are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.
Pentru beneficiarii de ajutor social, fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței se asigură din bugetele locale, respectiv 58 lei/lună/beneficiar.
Pentru perioada sezonului rece (noiembrie 2020 – martie 2021), ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate persoanelor vârstnice beneficiare de ajutor social, au fost plătite din bugetele locale ale primăriilor din județul Caraș-Severin, în cuantum de 576.230 lei.
Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, şi cărbuni. Ajutorul se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat, se mai arată în informare.
Bianca METEŞ