Suntem puţini, dar bătrâni…


Conform unui raport de activitate pe anul 2016 al Direcției de Sănătate Publică a Județului Caraş-Severin, acest serviciu public deconcentrat și-a desfășurat activitatea pe mai multe domenii, întocmind o situaţie care cuprinde o serie de date şi cifre care reflectă starea de sănătate a cetăţenilor judeţului.

Astfel, în anul 2016 a fost înregistrat un număr de 1.839 de naşteri, cu o rată brută de natalitate de 5,63 . Se poate observa o creștere a ratei brute de natalitate în ultimul an, de la 5,42‰, la 5,63‰, explicabilă prin nivelul constant mai mic al natalităţii în judeţul CaraŞ-Severin faţă de media pe ţară, care este influenţat de persistenţa modelului tradiţional, de structura pe vârste a populaţiei, de modelul cultural specific unei zone de mozaic etnic şi confesional. La toate acestea se adaugă condiţiile generale, comune tuturor zonelor ţării – nivel de trai, percepţia de securitate socială, politica demografică, nivelul aşteptării sociale.

În raport se mai arată că, în cursul anului trecut, s-au înregistrat 3.762 de decese, cu o rată brută a mortalităţii (generale) de 11,51‰. Nivelul acesteia este influenţat de structura pe grupe de vârstă a populaţiei, respectiv existenţa de zone cu populaţie îmbătrânită, zone cu marcantă tendinţă de depopulare, având o valoare ridicată a mortalităţii generale. Analizând cauzele de deces în judeţul Caraș-Severin pe anul 2016, se observă că pe primul loc se situează constant decesele prin boli cardiovasculare. Din totalul deceselor, numărul deceselor înregistrate la persoanele de peste 75 de ani este 2.113, ceea ce reprezintă 56,16%.

În 2016, mortalitatea infantilă s-a situat la valoarea de 4,35‰, decesele înregistrate la vârsta de 0-1 an fiind de 8 cazuri la 1.000 de născuţi vii. Acest indicator a scăzut spectaculos în ultimii ani, ţinând cont de faptul că, în 2004, el era de 66 ‰.

În ceea ce priveşte sporul natural al populaţiei, acest indicator rămâne în continuare negativ, dar cu o valoare mult mai bună, de -1,15 ‰ în anul 2016, comparativ cu -3,6 ‰ în 2002. Mişcarea migratorie, mai ales migraţia internaţională, face ca, împreună cu sporul natural negativ, volumul total al populaţiei judeţului Caraş-Severin să scadă, se arată în respectivul raport.

Făcând o analiză a morbidității, se constată că primul loc în grupa afecţiunilor cronice îl ocupă bolile hipertensive, urmate de cardiopatia ischemică, tumori maligne, diabet zaharat, boli cerebrovasculare, boli pulmonare cronice obstructive etc. Diferenţele între valorile înregistrate în judeţul Caraş-Severin şi cele la nivel naţional nu sunt semnificative, ele descriind acelaşi model global pentru afecţiunile respective. Morbiditatea prin boli ale aparatului circulator reprezintă 17,21% din cauzele de internare în spitalele generale din judeţul Caraş-Severin.

Bianca METEŞ