Săracii bătrâni săraci…


În cadrul recentei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Caraş-Severin, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au făcut o informare privind beneficiarii de venit minim garantat din rândul persoanelor vârstnice în 2016 şi în primul trimestru al acestui an.

În ceea ce priveşte beneficiile sociale acordate persoanelor vârstnice, atât în anul 2016, cât şi în primul trimestru al anului 2017, la capitolul venit minim garantat, în evidenţele instituţiei erau 2.557 de titulari, dintre care 771 persoane cu vârsta de peste 60 de ani, ceea ce înseamnă 30% din totalul acestora.

Dintre cei 2.568 de beneficiari de ajutor social înregistraţi la data de 31 martie a.c., 752 erau persoane cu vârsta de peste 60 de ani, respectiv 29%.

Comparând numărul beneficiarilor de ajutor social, persoane vârstnice, înregistrat la finele anului 2016, cu numărul beneficiarilor înregistrat la finele trimestrului I al anului în curs, se poate observa o scădere de 19 beneficiari.

Pe de altă parte, în perioada sezonului rece (noiembrie-martie), ajutoarele pentru încălzirea locuinţei plătite până la data de 31 martie de către AJPIS Caraş-Severin pentru persoanele vârstnice s-au ridicat la 181.460 de lei, dintr-un total de 510.853 de lei, reprezentând 36% din cheltuieli.

În ceea ce priveşte alocaţia pentru susţinerea familiei, la finele lunii martie, în evidenţele instituţiei existau 2.683 de titulari, dintre care 25 erau persoane cu vârsta de peste 60 de ani, respectiv 1%.

La capitolul servicii sociale acordate în centrele rezidenţiale, publice şi private, în document se specifică faptul că, la nivelul județului Caraș-Severin, există opt asemenea unităţi destinate persoanelor vârstnice, dintre care cinci centre rezidențiale publice şi trei centre rezidenţiale private. Cele din prima categorie deservesc un număr total de 301 beneficiari, după cum urmează: Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeş, cu un număr mediu lunar de 33 de beneficiari; Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, 164 de beneficiari; Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu – 37 de beneficiari; Căminul pentru Persoane Vârstnice Anina, cu 33 de beneficiari; Căminul pentru Persoane Vârstnice Bocşa – 34 de beneficiari. Cele trei centre rezidenţiale private deservesc 127 de beneficiari, astfel: Aşezământul Social Monahal cu Casa pentru Bătrâni Sfânta Treime” Glimboca, cu un număr mediu lunar de 51 de beneficiari; Fundaţia Humanitas Pro Deo” Oţelu Roşu, Căminul pentru Persoane Vârstnice, 17 beneficiari; Căminul pentru Persoane Vârstnice al Bisericii Greco-Catolice Oraviţa, 59 de beneficiari.

Se observă că la nivelul judeţului Caraş-Severin, beneficiază de serviciile sociale oferite în centrele rezidenţiale un număr total de 428 de persoane vârstnice.

În ceea ce priveşte serviciile sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, anul trecut, în judeţ, doi furnizori privaţi au acoperit acest sector. Aceştia sunt Federaţia Caritas a Diacezei Timişoara, cu două locaţii în Caraş-Severin, la Re;iţa şi Caransebeş, în ambele cazuri numărul mediu lunar de beneficiari care primesc îngrijire la domiciliu fiind de 50, şi Asociația Româno-Germană Sfânta Maria” Ticvaniu Mare, cu şase beneficiari.

Mădălina DOMAN