Punţi între sat şi oraş


Proiectul de parteneriat „Punţi între sat şi oraş”, încheiat între Liceul Teoretic „Traian Doda” şi Şcoala cu clasele I-VIII Măru, urmăreşte promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două şcoli, organizarea de diverse activităţi sportive, artistice, literare, însuşirea unui comportament atent, tolerant şi civilizat între elevi, şi înlăturarea barierelor de comunicare între şcoli şi elevi.

Grupurile-ţintă ale proiectului sunt elevii claselor a VII-a de la cele două instituţii de învăţământ. Perioada de derulare este noiembrie 2010 – iunie 2011. Conţinutul activităţilor cuprinse în proiect a fost stabilit în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. Prima întâlnire a avut loc joi, 11 noiembrie, la şcoala din Măru. Acolo, elevii au fost întâmpinaţi cu multă căldură de conducerea şcolii, de profesori şi de elevi. Directorul instituţiei, prof. Ion Pârvu, a prezentat şcoala şi realizările copiilor. A urmat un dinamic şi atractiv concurs de lectură în grai bănăţean. Invitatul serii a fost Petru Andraş, care le-a citit elevilor din poezia sa, apoi a răspuns întrebărilor referitoare la procesul creaţiei. Următoarea acţiune va avea loc în luna decembrie. Elevii din localitatea Măru vor prezenta tinerilor de la Liceul Teoretic „Traian Doda” obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou, specifice zonei Banatului de Munte.

Prof. Tiana HERMAN

Prof. Maria FRENŢIU