Protecția Consumatorilor, șase controale pe zi, anul trecut


În cadrul ultimei ședințe a Colegiului Prefectural al județului Caraș-Severin, a fost prezentat un raport privind activitatea desfăşurată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, în anul 2015.

Concret, în cursul anului trecut au fost organizate 2.444 de acţiuni de control, în urma cărora au fost încheiate 1.269 de procese-verbale de constatare contravenţie, 1.153 de procese-verbale de constatare, 22 de procese-verbale de prelevare, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 779.800 de lei. Controalele au fost grupate pe câteva domenii de activitate: produse alimentare – 1.193, produse nealimentare – 621, produse financiare – 10, servicii alimentare – 288, servicii nealimentare – 309, servicii financiare – 23.

 În anul 2015 – se arată în materialul prezentat de Isabelle Scorobete, comisar-șef adjunct Regiunea Vest, Timiș –,  au fost efectuate un număr total de 29 de acţiuni de control la operatorii economici care desfăşoară activităţi cu metale preţioase, în urma cărora  s-au aplicat amenzi contravenţionale în cuantum de 18.000 de lei şi au fost confiscate 11,88 grame de bijuterii, în valoare de 2.007,72 lei.

Valoarea totală a amenzilor aplicate anul trecut a fost de 779.800 de lei, iar cea a  amenzilor încasate operativ, de  310.100 de lei. De asemenea, au fost oprite temporar de la comercializare produse neconforme în valoare de  182.683 de lei, și oprite definitiv de la comercializare şi distruse produse neconforme în valoare de 8.938 de lei.

În anul 2015   au fost înregistrate   479 de reclamaţii, ca urmare a soluţionării pozitive a acestora fiind restituită consumatorilor suma de 19.812 lei, toate aceste acţiuni fiind realizate cu un număr mediu de nouă angajaţi, din care opt comisari.

În timpul acţiunilor de control desfăşurate, au fost constatate abateri privind informarea consumatorilor, etichetarea, afişarea preţului; comercializarea de produse cu termen de valabilitate depăşit; mijloace de măsură neverificate metrologic; lipsa autorizaţiilor de funcţionare, prestarea de servicii în condiţii neconforme legislaţiei în vigoare etc.; nerespectarea prevederilor Legii Nr. 349/2002, actualizată, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, şi a Legii Nr. 363/2007, actualizată, privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor.

Mădălina DOMAN