Nevoia de BibliografieAtunci când autorul mi-a mărturisit intenția alcătuirii volumului de față, am primit cu bucurie invitația de a colabora la alcătuirea lui, convins fiind că Valea Bistrei, o zonă de o frumusețe aparte, este bogată nu numai material, ci și spiritual, iar această bogăție spirituală trebuie scoasă la lumină.
Cartea de față, „Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale intelectualilor Văii Bistrei”, vol. 1 (Bucova – Cireşa), apărută la editura Gutenberg Univers din Arad, este cel de al 88-lea volum al lui Dumitru Jompan şi apare pur și simplu dintr-o necesitate pentru domeniul cercetării științifice. A văzut lumina tiparului la sfârșitul anului trecut și mărturisesc că, atunci când autorul mi-a dăruit-o, am primit-o cu interes și bucurie. Încă păstra cu ea mirosul proaspăt al cernelii, precum mirosul pâinii calde abia ieșite din cuptor.
În prefața volumului, autorul își argumentează demersul său: „Se vor întreba unii: «Cui prodest?» (cine profită, cui îi folosește) un asemenea volum în care stau înșirate o seamă de titluri de cărți, teze de doctorat, licență, masterat, gradul 1, articole, studii și comunicări, unele tipărite, altele în manuscris, din varii domenii – științific, cultural și artistic?”.
Răspunsurile pot fi cel puțin două: 1. „Profitorii” vor fi toți cei care pășesc în viitor pe drumul ,,amar de dulce” al cercetării științifice, truditorii zilelor și mai ales ai nopților de studiu, care se vor bucura de roadele ce seamănă cu merele de aur din basmul românesc cu Prâslea cel voinic; 2. Am dorit și, credem noi, am reușit, să dovedim că prin albia râului Bistra nu curge doar apă cristalină de munte, ci și destul de multă „materie cenușie”.
Acest „inventar” al creației spirituale din habitatul superior al Văii Bistrei este pe departe exhaustiv, deoarece destui autori din varii motive au ținut sub obroc activitatea lor de cercetare științifică.
Motivele sunt, sau nu sunt, scuzabile. Cei vârstnici au dat uitării ori au pierdut titlurile lucrărilor. Cei tineri au ignorat solicitarea noastră, neîncrezători fiind în atingerea acestui deziderat, ori suspectând cine știe ce interese ascunse ale autorului. În sfârșit, sigur, sunt și acei ,,autori” cu numele, lucrările lor fiind făcute la comandă, contra-cost ori ,,infectate” de cel mai păgubos ,,virus” – plagiatul.
Structura lucrării cuprinde următoarele capitole: Nevoia de Bibliografie (prefața volumului), Abrevieri, autorii menționați în volum apar în ordinea alfabetică a localităților, Bibliografia, Tabelul nominal al autorilor, Portrete ale scriitorilor (în imagini), Volumele semnate de autori.
Lucrarea de față nu ar fi putut să apară fără sprijinul câtorva colaboratori, între care Uți Barbesc, Dan Ovidiu Bobârsc, Ramona Bogdan, Ion Boldea, Viorel Florea, preotul Romulus Frîncu, Rozina Ghiorghioni, Petru Mureșan, Mihaela Negrei, Ioan Popa, Doinel Puiu Mărgineanu ș.a.
Calde mulțumiri sunt adresate și celor care au sprijinit financiar apariția acestei Bibliografii: Romeo Răduţă (Băuțar), Nicolae Beg (Marga), Doru Iustin Cîrdei (Zăvoi) și Sergiu Toma (Rusca Montană).
Domnul profesor, de altfel, o personalitate erudită, este precum minerul care cu sârguință și sudoare scoate la lumină comorile acestor plaiuri binecuvântate de Dumnezeu.
Felicitări autorului pentru munca depusă, dorindu-i în continuare cât mai multe volume noi apărute, îmbogățind, astfel, cultura și spiritualitatea acestor locuri!
Romulus FRÎNCU