INVITAŢIE DE PARTICIPARE


 

LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN cod CPV – 79212100-4

Derulată în cadrul proiectului „Completarea echipei prin încadrarea şi menţinerea în muncă a 18 lucrători defavorizaţi în domeniul industriei alimentare”

POSDRU/75/5.1/A/45817

1. Autoritate contractantă: SC CĂVĂRĂNŢANA COMPANY SA.

2. Tipul achiziţiei: servicii.

3. Codul CPV79212100-4.

4. Procedura de achiziţie conform Instrucţiunii AMPOSDRU 26/31.08.2010/ O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare:

cumpărare directă.

5. Obiectul achiziţiei: servicii de audit financiar extern.

6. Cerinţele tehnice minimale ale serviciilor achiziţionate sunt următoarele:

– Auditorul va fi persoană fizică sau firmă de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să desfăşoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate aşa cum sunt specificate în Caietul de sarcini şi pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport privind Constatările Factuale;

– Auditorul este membru al CAFR, care este la rândul său membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC);

– Auditorul verifică faptul că finanţarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului de finanţare, aşa cum se solicită în Condiţiile Generale şi Speciale ale Contractului de finanţare;

– Auditorul va întocmi un Raport de audit care va însoţi fiecare cerere de rambursare.

7. Valoarea estimativă a achiziţiei: 7.000 lei fără TVA.

Informaţii suplimentare, precum şi documentaţia de atribuire se pot obţine la: sediul SC CĂVĂRĂNŢANA COMPANY SA, LOC. CONSTANTIN DAICOVICIU, jud. Caraş-Severin, România. Tel: 0722/518332, e-mail: cavarantanacompany@yahoo.com

Persoană de contact: CARAIBOT IOAN.