Glimboca ţine pasul cu şcoala


La Şcoala Gimnazială „Gheorghe Frăţilă” din Glimboca a început implementarea Proiectului TIPS – Ţine Pasul cu Şcoala!, obiectivul general al acestuia fiind prevenirea abandonului şcolar şi creşterea calităţii serviciilor educaţionale incluzive, prin facilitarea accesului la servicii educaţionale incluzive şi consilierea a 300 de elevi şi 94 de preşcolari, cu accent pe cei de etnie romă din mediul rural, şi dezvoltarea de competenţe pentru 120 de cadre didactice. De asemenea, prin implementarea proiectului se mai urmăreşte creşterea numărului de preşcolari, dar şi al elevilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, cu accent pe copiii aparţinând etniei rome şi a celor din mediul rural, care beneficiază de servicii educaţionale integrate, în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii.

Valoarea proiectului, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, este de 3,2 milioane de lei, iar perioada de implementare se va încheia în data de 14 aprilie 2021.

Noi, ca şcoală, trebuie să organizăm acţiuni de prevenire a abandonului şcolar, prin facilitarea accesului la servicii educaţionale incluzive şi consilierea mai multor elevi de la unitatea noastră de învăţământ. Este vorba de 50 de elevi din ciclurile primar şi gimnazial, şi 34 din ciclul preşcolar, de la Şcoala Gimnazială «Gheorghe Frăţilă» din Glimboca, celelalte două unităţi de învăţământ fiind din Săcălaz, judeţul Timiş, şi Cenei, judeţul Arad. A fost concurenţă mare, au fost şcoli din Timişoara care s-au înscris la acest proiect. Noi am fost cuprinşi în el, atât şcoala, cât şi Primăria comunei şi Consiliul local, împreună cu dl primar Petru Crâsnic, dând dovadă de deschidere în tot ceea ce înseamnă acest proiect. Aceşti copii vor beneficia de o masă caldă, asemănător programului «Şcoala după şcoală», şi consider că e un pas înainte pe care îl face unitatea noastră de învăţământ”, ne-a spus prof. Flavia Bistrian, responsabil de proiect împreună cu prof. Mihaela Stoichescu şi directoarea şcolii, Marioara Ţepiş.

Primarul Petru Crâsnic a adăugat că proiectul e construit din mai multe segmente, unul fiind „Şcoala după şcoală”, în cadrul căruia un grup de cadre didactice vor organiza meditaţii cu elevii după terminarea orelor de curs. „Un alt segment, care nu trebuie deloc neglijat, este acela că, din valoarea totală a proiectului, de 3,2 milioane de lei, aproximativ 50.000 de lei vor fi destinaţi reparaţiilor care se vor efectua la şcoală în perioada septembrie-octombrie, fiind vizate sălile de clasă şi amfiteatrul. La nivel naţional au fost aprobate 77 de proiecte, printre care şi acesta din care facem parte noi. Noi suntem primii din zona de vest care implementează acest proiect, iar şcolile din Săcălaz şi Cenei vor urmări felul în care se desfăşoară lucrurile la noi, după care vor trece şi ele la implementarea lui. Important mi se pare şi faptul că acest proiect este benefic şi pentru cadrele didactice care vor medita elevii după orele de curs, fiindcă, chiar dacă pentru acest lucru nu vor fi remunerate, la sfârşitul perioadei vor primi o adeverinţă care atestă că au luat parte la acest proiect, documentul dându-le dreptul ca, pe o perioadă de cinci ani, să primească gradaţie de merit. E un proiect extraordinar, care cu siguranţă este în primul rând în beneficiul copiilor”, a mai spus Petru Crâsnic.

Mădălina DOMAN