Centre pentru autorecenzarea populaţiei, la CaransebeşDISPOZIŢIA NR. 251/10.03.2022
Primarul municipiului Caransebeş, conform prevederilor art. 34, alin. (3) din OUG Nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea Nr. 178/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând prevederile HG Nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021,
Văzând Referatul Nr. 8906/10.03.2022 al Compartimentului Administraţie Locală, Autoritate tutelară, Sport şcoli,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b), din OUG Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:
Art. 1. Se aprobă instalarea unor posturi de lucru, cu echipamente puse la dispoziţie de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populaţiei, conform normelor stabilite de către UCIR, şi programul de lucru pe toată perioada de recenzare 14.03-15.05.2022 în următoarele spaţii special amenajate:
– Sediul Primăriei municipiului Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei, nr. 1: luni-vineri între orele 08:00-18:00, sâmbătă-duminică între orele 10:00-14:00;
– Sediul Poliţiei Locale, strada Nicolae Bălcescu, nr. 117: luni-vineri între orele 08:00-18:00, sâmbătă-duminică între orele 10:00-14:00;
– Direcţia de Asistenţă Socială, Strada Teiuşului, nr. 24: luni-vineri între orele 08:00-18:00, sâmbătă-duminică între orele 10:00-14:00;
– Liceul Tehnologic „Decebal” Corp B (Şcoala Generală Nr. 2), strada Ştefan Jianu, nr. 1: luni-vineri între orele 14:00-18:00, sâmbătă-duminică între orele 10:00-14:00;
– Liceul Tehnologic „Dacia” Corp B (Şcoala Generală Nr. 1), strada Calea Severinului, nr. 149 A: luni-vineri între orele 14:00-18:00, sâmbătă-duminică între orele 10:00-14:00;
Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ Nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică potrivit prevederilor art. 197 alin. (1) şi art. 199, alin. (1), din OUG Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, din 10.03.2022.