Bătrânul Caraş-Severin…Reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin au prezentat recent, în cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, o informare privind modul de soluţionare a dosarelor de pensionare şi a cererilor de recalculare depuse în anul 2019.
Astfel, în cursul anului trecut, au fost înregistrate 2.809 cereri de recalculare a pensiei, fiind soluţionate 2.796 dintre acestea. În cazul cererilor de recalculare în care solicitanții au prezentat adeverințe ale căror date au fost deja valorificate, soluționarea acestora s-a făcut cu respectarea legislației petițiilor, din cele 1.900 de cereri înregistrate fiind soluţionate 1.889.
Diferențele dintre solicitările înregistrate și cele soluționate rezultă fie din faptul că acestea au fost înregistrate în cursul lunii decembrie 2019, termenul de soluționare, de 30/45 de zile, împlinindu-se în cursul lunilor ianuarie-februarie 2020, fie din deficiențele/contradicțiile/viciile unor acte doveditoare (a căror justificare legală a fost solicitată), precum și din lipsa traducerilor din alte limbi străine, perioada de soluționare prelungindu-se corespunzător.
În informare se mai arată că, în conformitate cu prevederile legale, în evidenţa Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin se află toţi pensionarii care au domiciliul în judeţul Caraş-Severin, care beneficiază de prestaţii de asigurări sociale constând în pensii, la data de 31 decembrie 2019 numărul acestora (PAS+ţărani+legi speciale) fiind de 76.419. Astfel, sunt 53.527 de pensii pentru limită de vârstă şi anticipate, pensia medie fiind de 1.573 lei, din care pensii pentru limită de vârstă 51.982, pensii anticipate 1.545; 6.597 de pensii de boală-invaliditate, pensia medie fiind de 888 de lei, din care pensii de invaliditate grad I – 798, pensii de invaliditate grad II – 2.527 şi pensii invaliditate grad III – 3.272; 10.370 de pensii de urmaşi, pensia medie fiind de 802 lei; 1.358 de pensii în domeniul agriculturii (ţărani).
Numărul total al solicitărilor de acordare a pensiei comunitare de către lucrătorii migranţi a fost anul trecut de 62, din care au fost soluționate 39, se mai arată în informare.
Gianina LUCA