Atenţie la Pesta Porcină Africană!


La sfârşitul lunii trecute, la sediul Palatului Administrativ din Reşiţa a avut loc şedinţa Centrului de Combatere a Bolilor al judeţului Caraş-Severin, în cadrul căreia reprezentanţii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au prezentat măsurile stabilite pentru prevenirea apariţiei și extinderii bolilor majore (Pesta Porcină Africană – PPA) în efectivele de animale de pe teritoriul judeţului nostru.

Astfel – se arată în informare –, având în vedere situaţia epidemiologică referitoare la confirmarea unor cazuri de Pestă Porcină Africană în statele învecinate, precum şi în România, în judeţul Satu Mare, se impune aplicarea cu stricteţe a tuturor măsurilor stabilite pentru prevenirea apariţiei şi extinderii acesteia în efectivele de suine de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, conform Legii Nr. 215/2004, cu stabilirea următoarelor măsuri:

Convocarea Unităţilor locale de sprijin comunale şi orăşeneşti, urmărindu-se stabilirea responsabilităţilor pentru membrii componenţi ai Unităţii locale de sprijin, în scopul depistării precoce şi combaterii rapide a focarelor de boală ce pot apărea la populaţiile de animale din teritoriul comunei (răspunde primarul municipiului/orașului/comunei, în calitate de coordonator al Unităţii locale de sprijin);

va solicita Asociațiilor de vânătoare existente pe teritoriul județului să coopereze la implementarea strategiei naționale pentru profilaxia și controlul PPA și să răspundă solicitărilor autorităților guvernamentale referitoare la aplicarea acestei strategii; CLCB va stabili modul în care se va face colectarea cadavrelor și a masei gastro-intestinale rezultate de la mistreții vânați (răspund primarul municipiului/orașului/comunei, în calitate de coordonator al Unităţii locale de sprijin, AJVPS, Direcția Silvică, responsabilii fondurilor de vânătoare).

De asemenea, se convoacă Grupul Local de Experţi (GLE) în vânat și vânătoare, având ca obiective monitorizarea stării de sănătate a animalelor care alcătuiesc fauna, prin activități de supraveghere pasivă a porcilor mistreți, în domeniul Pestei Porcine Africane, pentru a se evita introducerea virusului PPA în mediul sălbatic, precum şi punerea în aplicarere a prevederilor H.G. 830/2016 reactualizată, de către decidenții și gestionarii în vânătoare și vânat, în ceea ce privește organizarea partidelor de vânătoare, biosecuritatea acestora, vânătoarea selectivă, sistarea hrănirii mistreților, păstrarea carcaselor după vânătoare până la aflarea rezultatelor, ecarisarea fondurilor de vânătoare etc. (răspund specialiștii în vânătoare existenți la nivelul fiecărui județ).

De asemenea, s-au stabilit o serie de măsuri privind restricţiile circulaţiei animalelor, respectiv: interzicerea mişcării din şi în afara judeţului a tuturor speciilor de animale fără certificare sanitară veterinară; interzicerea funcţionării târgurilor de animale neautorizate sanitar-veterinar şi a celor care nu îndeplinesc condiţiile de funcţionare şi nu au asigurată asistenţa veterinară pe întreaga perioadă de funcţionare; inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin, medici veterinari inspectori zonali, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, vor efectua controale susţinute pe traseele de circulaţie, în scopul depistării transporturilor ilegale de animale (răspund Consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor; Poliţia locală; medicul veterinar oficial zonal).

Se va urmări, totodată, starea de sănătate a efectivelor de porcine la nivelul fiecărui municipiu/oraș/comună, prin: identificarea şi înregistrarea tuturor suinelor şi a exploataţiilor cu suine; informarea populaţiei privind necesitatea supravegherii în permanenţă a stării de sănătate a suinelor din gospodărie; difuzarea, prin toate mijloacele, a informaţiilor privind Pesta Porcină Africană, a restricţiilor şi măsurilor stabilite la nivel local, şi a sancţiunilor ce se aplică în cazul nerespectării acestora; anunţarea de urgenţă a cazurilor de îmbolnăviri sau mortalităţi la suine, la Primării şi la medicul veterinar de la Circumscripţiile sanitare veterinare de asistență; efectuarea susţinută, împreună cu reprezentanţii organelor de Poliţie, a controalelor privind vânzarea, cumpărarea şi transportul suinelor pe raza judeţului (răspund: Serviciul Agricol al Consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor; medicul veterinar oficial zonal; medicii veterinari de la CSVA; reprezentanţii Poliției locale; crescătorul de animale; agenţii economici).

De asemenea, în sectorul gospodăriilor populaţiei se va urmări: limitarea circulaţiei suinelor şi interdicţia scoaterii suinelor din gospodării sau lăsarea liberă a acestora în localităţi; evitarea contactului suinelor din gospodării cu animalele sălbatice care pot fi purtătoare de virus; inspecţii periodice, prin examene clinice şi necropsii la suinele moarte, în vederea depistării precoce a cazurilor de îmbolnăviri; anunţarea medicului veterinar, a Primăriei sau la DSVSA Caraş-Severin a oricărui semn de îmbolnăvire observat la suine.

Alte măsuri sanitare veterinare impuse vizează: supravegherea clinică a animalelor din gospodăriile populaţiei, efectuată atât cu ocazia diferitor acţiuni sanitare veterinare în masă care se fac în această perioadă, cât şi prin acţiunile special organizate de depistarea bolii în zonele de risc epidemiologic, precum şi a celor din unităţile de creştere a suinelor sau a mistreţilor, cu ocazia partidelor de vânătoare; examinarea, prin necropsie, a animalelor moarte, cu trimiterea de probe pentru examenele de laborator; supravegherea circulaţiei animalelor în târguri, expoziţii şi în alte aglomeraţii de animale; examinarea clinică la animalele afluite pentru sacrificare, efectuarea expertizei cărnii şi controlului fluxului de producţie la unităţile specializate; asigurarea diagnosticului precoce în suspiciuni de îmbolnăviri la animalele receptive, în scopul stopării difuzării bolii; verificarea cărnii de porc care se comercializează în unităţile de desfacere către populaţie, în unităţile de alimentaţie, urmărindu-se mai ales provenienţa acesteia; informarea populaţiei prin afişe amplasate în locuri cu aglomerări de persoane, asupra modalităţii de prevenire a transmiterii bolii (răspund: medicii veterinari oficiali zonali; medicii veterinari împuterniciţi de la CSVA; medicii veterinari împuterniciţi din unităţi).

Bianca METEŞ