ANUNT PUBLIC


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU, cu sediul în localitatea Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 2, judeţul Caraş-Severin, CUI 3227971, prin Compartimentul Amenjarea Teritoriului şi Urbanism, tel.: 0255/530803, fax: 0255/206086, organizează licitaţie publică:

1. Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea prin licitaţie publică a lotului de teren în suprafaţă de 259.929 mp, situat în extravilanul oraşului Oţelu Roşu, evidenţiat în CF 31889, nr. cad. 31889 UAT Oţelu Roşu.

2. Organizatorul licitaţiei: CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU, cu sediul în localiatea Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 2, judeţul Caraş-Severin, CUI 3227971, prin Compartimentul Amenjarea Teritoriului şi Urbanism, tel.: 0255/530803, fax: 0255/206086.

3. Procedura: licitaţie publică deschisă.

4. Preţul de pornire a licitaţei este de 3 euro/mp în lei, la cursul BNR din ziua adjudecării licitaţiei.

5. Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona de la sediul CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU – Primăria Oţelu Roşu, Compartimentul Amenjarea Teritoriului şi Urbanism.

6. Garanţia de participare este de 1.000 lei, taxa de participare la licitaţie este de 300 lei, iar Caietul de sarcini este de 100 lei, taxe ce pot fi achitate la Casieria Primăriei oraş Oţelu Roşu.

. 7. Perioada şi termenul-limită de achiziţionare a instrucţiunilor de licitaţie şi de depunere a documentelor este de la 28.12.2012, până la 14.01.2013, orele 11.45.

8. Licitaţia publică va avea loc în data de 14.01.2013, ora 12.00, la sediul CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU – Primăria Oţelu Roşu, cu sediul în localitatea Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 2, judeţul Caraş-Severin.

9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27.12.2012.

PRIMAR,

Mălăiescu Luca