Anul social 2014, în cifre


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural Caraş-Severin, conducerea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a prezentat o informare privind activităţile desfăşurate de această instituţie pe parcursul anului trecut.

Astfel – se arată în raport –, în ceea ce priveşte alocaţia de stat pentru copii, reglementată de Legea Nr. 61/1993, republicată, numărul mediu copii în plată a fost de 47.780, sumele plătite ridicându-se la 34.150.078 de lei. Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii s-a acordat diferenţiat, astfel: 200 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani – pentru copiii cu handicap, 42 lei/lună pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani, şi 84 de lei pentru copiii cu vârsta de peste 3 ani – pentru copiii cu handicap.

În cazul alocaţiei de întreţinere pentru copiii daţi în plasament familial, reglementată de Legea Nr. 272/2004 privind protecţia copilului, numărul mediu de beneficiari a fost de 934, suma plătită de Agenţie fiind de 1.699.783 lei. Cuantumul alocaţiei de plasament a fost majorat începând cu 1 decembrie 2014 la 600 lei/lună, iar pentru copiii cu handicap, alocaţia de plasament a fost majorată cu 50% , respectiv 900 de lei.

În perioada ianuarie – iulie 2014, pentru plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap, conform Legii Nr. 448/2006, s-au virat 34.727.589 de lei către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în vederea plăţii drepturilor pentru un număr mediu lunar de 11.900 de persoane cu handicap. Tipurile de prestaţii pentru persoanele cu handicap achitate în anul 2014 de către AJPIS au fost: indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202 lei pentru adultul cu handicap grav, şi de 166 lei pentru adultul cu handicap accentuat; buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 91 de lei pentru adultul cu handicap grav, de 68 de lei, pentru adultul cu handicap accentuat, şi de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

Potrivit H.G. Nr. 989/04.11.2014, începând cu data de 1 ianuarie a.c., nivelul prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58, alin. (4) din Legea Nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează după cum urmează: indemnizaţie lunară, indiferent de venituri – 234 de lei pentru adultul cu handicap grav şi 193 de lei, pentru adultul cu handicap accentuat; buget personal complementar lunar, indiferent de venituri – 106 lei pentru adultul cu handicap grav, 79 de lei pentru adultul cu handicap accentuat, şi 39 de lei pentru adultul cu handicap mediu.

În cazul alocaţiei pentru susţinerea familiei, reglementată de Legea Nr. 277/2010, numărul mediu familii în plată a fost de 2.287, suma plătită fiind de 2.500.795 de lei.

Începând cu 1 noiembrie 2014, cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei a fost majorat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 65/2014 şi se acordă diferenţiat, astfel: pentru familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună (bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 de lei inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit după cum urmează: 82 de lei pentru familia cu un copil, 164 de lei pentru familia cu 2 copii, 246 de lei pentru familia cu 3 copii, şi 328 de lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi; pentru familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună (bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei şi până la 530 lei inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează: 75 de lei pentru familia cu un copil, 150 de lei pentru familia cu 2 copii, 225 de lei pentru familia cu 3 copii, şi 300 de lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi; pentru familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 de lei inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit după cum urmează: 107 lei pentru familia cu un copil, 214 lei pentru familia cu 2 copii, 321 de lei pentru familia cu 3 copii, şi 428 de lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi; pentru familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei şi până la 530 lei inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit astfel: 102 lei pentru familia cu un copil, 204 lei pentru familia cu 2 copii, 306 lei pentru familia cu 3 copii, şi 408 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului, conform OUG Nr. 111/2010, se acordă lunar, astfel: Opţiunea I – indemnizaţie cuprinsă între 600 de lei minim şi 3.400 de lei, pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an; Opţiunea II – indemnizaţia lunară cuprinsă între 600 de lei şi 1.200 de lei, pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani.

Stimulentul acordat potrivit OUG Nr. 111/2010 persoanelor îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementată de respectiva Ordonanţă de Urgenţă, şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, este în cuantum lunar de 500 de lei.

Potrivit art. 31 din OUG 111/2010, pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinţii săi poate beneficia de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani şi de o indemnizaţie lunară de 450 de lei.

În ceea ce priveşte sprijinul financiar acordat celor cu venituri reduse pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece, conform O.G. Nr. 70/2011, în cursul anului trecut au fost efectuate plăţi pentru ajutoare de încălzire a locuinţei cu energie termică pentru un număr de 287 de beneficiari, suma acordată fiind de 129.667 de lei (aferent perioadei noiembrie 2013 – martie 2014). Referitor la ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale au fost acordate 4.356 de ajutoare, sumele plătite fiind în cuantum de 1.663.159 de lei. În ceea ce priveşte ajutoarele de încălzire a locuinţei cu lemne, în anul 2014 acestea s-au acordat pentru 6.115 familii/persoane singure, sumele plătite fiind în cuantum de 1.184.240 de lei.

Pentru beneficiarii de ajutoare de încălzire a locuinţei cu energie electrică, s-au acordat 176 de ajutoare pentru familiile şi persoanele care foloseau acest tip de încălzire, suma ridicându-se la 72.921 de lei.

Bianca METEŞ