A N U N Ţ


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, în data de 9 ianuarie 2013, ora 14, în temeiul HCL Nr. 278/16.10.2012, la sediul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, se va organiza negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea spaţiului comercial cu destinaţie alimentaţie publică, în suprafaţă de 4 mp, aflat în proprietatea publică a municipiului Caransebeş, situat în curtea Liceului Tehnologic „Dacia”(conform schiţei anexate).

Cererile de înscriere la negocierea directă, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 9 ianuarie 2013, ora 10(data-limită de depunere a tuturor documentelor).

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare negocierii directe, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 9 ianuarie 2013, ora 10(data-limită de depunere a actelor solicitate).