Get Adobe Flash player

Utilizarea focului deschis pentru igienizarea curţilor şi arderea vegetaţiei uscate

Vizualizari: 80

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în această perioadă se înregistrează cel mai ridicat număr de arderi necontrolate, datorită acţiunilor de igienizare a terenurilor de vegetaţia uscată.

Arderile necontrolate ale vegetaţiei uscate au provocat în anii anteriori mai multe cazuri în care flăcările s-au extins necontrolat pe suprafeţe mult mai mari, fiind provocate pagube importante la case, anexe gospodăreşti şi fonduri forestiere.

Pentru evitarea producerii incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin recomandă cetăţenilor să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor:

1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt, în perioadă de caniculă şi secetă, sau la lăsarea întunericului;

2. Supravegherea în permanenţă a focului, până la stingerea completă a acestuia;

3. După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;

4. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă, a unor unelte (lopeţi, mături etc.) şi a unui mijloc de comunicare (telefon), pentru cazul în care focul scapă de sub control;

5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu asigurarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

6. Arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 m faţă de materialele combustibile (construcţii, depozite, garduri din lemn etc.) şi la 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile;

7. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a miriştilor se execută numai pe baza Permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost informat în prealabil Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Emiterea Permisului de lucru cu foc deschis se face prin grija primarului, de către şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens (conform art. 97 şi 99 din OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, şi art. 8 din OMAI/OMADR 605/579/2008). Condiţiile utilizării focului deschis pentru arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale sunt prevăzute în Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 605/579/2008.

Conform prevederilor H.G.R. Nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la Normele de prevenire şi stingere a incendiilor, „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea Permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi”, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.

Respectând aceste măsuri minimale privind utilizarea focului deschis, cetăţenii pot convieţui în linişte, fără grija consecinţelor grave asupra comunităţii prin pierderea de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător în situaţia nerespectării acestora.

Plt.-adj. Laurenţiu BUŞE

INSPECȚIA DE PREVENIRE

ISU „SEMENIC”